ว่าที่ร้อยตรี
ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

SAR.ประจำปี 2561

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท     (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ       ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา)

สาธารณสุขจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด มาตรวจดูพื้นที่ในโรงเรียนเรา(เรือนนอน ห้องเรียน โรงอาหาร จุดคัดกรอง) เพื่อวางแนวทางปฏิบัติเพื่อเปิดภาคเรียน พื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46
ณ วันที่1 มิ.ย. เวลา 13.00 น.

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ร่วมกับทางจังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพท ย์พระราชทานด้วยพระบาทสมเด็ จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทร งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห ม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเค ราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายข องไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

มามอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท
ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2543199229273865&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2487923161468139&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2494008194192969&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2467698853490570&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2479832008943921&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2479880982272357&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2463425310584591&type=3

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums?lst=100007514385977%3A100007514385977%3A1583563367

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.htm

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดชัยนาท จัดพิธี “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 ครบ 108 ปี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2137909243136201&type=3

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔ ๖ จังหวัดชัยนาทเข้าร่วมกิจกร รมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค ตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2137900016470457&type=3

คลิก Download ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใบสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 

จิตอาสา ลูกเสือราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท "ณาปนานุสรณ นวมินทกษัตริยาธิราช" ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพ

ระบรมศพ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1922496998010761.1073742159.100007514385977&type=3

 

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1886324098294718.1073742127.100007514385977&type=3

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอย

ู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1884399321820529.1073742124.100007514385977&type=3

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง

เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ เอกฟิสิกส์

 

ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง

เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ เอกฟิสิกส์

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ เอกฟิสิกส์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาบุคลากรตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
(กรณีพิเศษ)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง (

โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประรายกาศชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาครูอัตราจ้าง
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ คัดเลือกเป็นครูธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ คัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ตำเเหน่ง

 

ประกาศรับสมัคร ครูธุรการ (โครงการคืนครูให้กับนักเรียน) 1 ตำเเหน่ง

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้ รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2560

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ตำเเหน่ง

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้ รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2560

 

 

คลิก Download ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใบสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาทจัดพิธีอุปสมบทและบวชเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีท่านนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครั

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1750342545226208.1073742029.100007514385977&type=3

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท และชุมชน ได้จัดพิธีบวชเณร ลงนามถวายความอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับจุดเทียนไว้อาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครั

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1750308601896269.1073742028.100007514385977&type=3

คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังชัยนาท พร้อมใจกันทำโบว์ไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครั

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1745902675670195.1073742021.100007514385977&type=3

 

แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท ได้ต้อนรับคุณญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ และกล่าวถึงนโยบายการบริหารงาน ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1734688636791599.1073742018.100007514385977&type=3&uploaded=67

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระร าชทาน ประจำปี 2559

ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1726865807573882.1073742013.100007514385977&type=3

 

กิจกรรมน้อมรำลึกวันพระราชท านกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเ คราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพรัตน์ คำภา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท เป็นประทานในการจัดกิจกรรมใ นครั้งนี้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1721097688150694.1073742004.100007514385977&type=3

กิจกรรม "รณรงค์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ"ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1713340712259725.1073741997.100007514385977&type=1

"ผลงานระดับประเทศชมรม To Be Number One"
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแ ข่งขันมหกรรมรวมพลสมาชิก To BE Number One ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ะหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ศุนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1713329635594166.1073741996.100007514385977&type=3

ดูกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1099.html

โรงเรียนรับการประเมินการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยคณะกรรมการท่านผอ.ดร.ณรงค์ ศิริเมือง และคณะ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1711567632437033.1073741995.100007514385977&type=3&pnref=story

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมการตรวจจ้างของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1699225393671257.1073741984.100007514385977&type=3

ศึกมวยไทย รวมใจราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ต้านยาเสพติด วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1699172503676546.1073741983.100007514385977&type=3&pnref=story

พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1692643844329412.1073741980.100007514385977&type=3&pnref=story

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติมหาราชภูมิพล70พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน  2559  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1690017297925400.1073741979.100007514385977&type=3&uploaded=101

 

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 6 และ 9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โดยได้มีวิทยากรจาก หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชัยนาท ได้มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักเรียนและคณะ ครูโรงเรียนราชประ ชานุเคราาะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1689193134674483.1073741977.100007514385977&type=3&uploaded=79

กิจกรรมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ครบรอบปีที่๕๔

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1685862495007547.1073741974.100007514385977&type=3&uploaded=177

 

ขอขอบพระคุณสำนักงาน"ปภ."จังหวัดชัยนาท ที่มาให้ความรู้ในการป้องกันไฟไหม้ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1683572441903219.1073741971.100007514385977&type=3&pnref=story

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อ.เมือง จ.ชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1680079448919185.1073741968.100007514385977&type=3&pnref=story

การประชุมทางไกล"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"จังหวัดชัยนาท โดยคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโดม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1679166339010496.1073741967.100007514385977&type=3&pnref=stor

ประชุมคณะครูและบุคลาของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

กิจกรรมออกพื้นที่เชิงรุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ให้บริการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?

อบรมโครงการ "การถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๓ จังหวัดลพบุรี ได้มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะ ค

รูโรงเรียนราชประ ชานุเคราาะห์ 46 จังหวัดชัยนาทดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2559) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อ.เมือง จ.ชัยนาท นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานกรรมการมูล

นิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จ.ชัยนาท ได้เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท โดยมีนางสิรินนา ไชยรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน

และมีผู้มาร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาท โดยการมอบผ้าห่มพระราชทานในครั้งนี้ได้ร่วมกับ ปภ.จังหวัดชัยนาท ได้นำราษฎร มารับร่วมกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ด้วย

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะครูผู้กำกับลูกเสือยุวกาชาดที่ดูแลลูกเสือยุวกาชาดเป็นอย่างดี

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชา ติ ขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมกิ จกรรมและมอบสิ่งของรางวัลให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติใน ครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเ คราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท และผู็ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกร้าน ค้าที่มอบของรางวัลมาให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจจัดการศึกษาเรียนร่วม ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2558 และระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเรียนร่วม โดยได้มีวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท ได้มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับคณะ ครูโรงเรียนราชประ ชานุเคราาะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

การแข่งขัน ทูบีนัมเบอร์วัน รุ่น Pre-teenage อายุ 10-14 ปี ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัล โดยได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46จังหวัดชัยนาท รปค.46 เกมส์ เทิดไท้องค์ราชา ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 12 สิหาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราาะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและบุคลากรได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และในช่วงเย็นได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ะ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลธรรมามูลและ

ได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสร้อยสังข์สถิตย์

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน

ได้ทำบุญร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อนำเที่ยนไปถวายวัดสร้อยสังข์สถิตย์

เมื่อวะนที่ 21 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้ตอนรับ คณะกรรมการการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ได้กราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้เป็นครูผู้ให้ความรู้ และได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี และมอบรางวัลในการประกวดเรือนนอและมีการประกวดพานไหว้ครู

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2558

ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มาให้ความรู้กับนักเรียน

และจัดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพลังงานทำแทน กำเนิดของปิโตรเลียม และความรู้เกี่ยวกับพลังงานต่างๆ ที่มนุษย์ใช้กันทั่วโลก

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากร และนักเรียนได้จัดงานครบรอบวันเกิดของโรงเรียน ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลกับบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

.

.

e

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com