นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

ได้รับโล่เกียรติคุณจากสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่เกียรติคุณจากสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาทขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทผู้ให้การสนับสนุน การฝึกสอนโครงการพัฒนา นักกีฬาเป็นเลิศ และการเข้าแข่งขันกีฬายกน้ำหนักประจำปี 2564  ณ เรือนรับรองสวนนกชัยนาท

คุณครูน้ำฝน บัวหิรัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ

การประกวดเรียงความวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ณ วันที่ 7 พ.ย.2563

กีฬายกน้ำหนัก 3 เหรีญทองระดับประเทศ

ทีมนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังชัยนาท ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 เหรีญทองระดับประเทศ โดย นายศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร นักเรียนชั้น ม.6/3 อายุ 18 ปี รุ่นไม่เกินน้ำหนัก 89 กิโลกรัม สถิติในเข้าร่วมการแข่งขัน ท่าแนทช์ ยกได้ 116 กิโลกรัม ท่าครีนแอนเจอกร์ ยกได้ 151 กิโลกรัม ดีกว่าสถิติเดิม สถิติโตเติลทำได้ 267 กิโลกรัม ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 3 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักระดับประเทศ และเป็นเจ้าของสถิติในรายการระดับประเทศ ในวันที่ 21-28 มกราคม พ.ศ.2563

ทางโรงเรียนจัดพิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในโอกาศได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย#ระดับประเทศ

ธงชนะเลิศระดับจังหวัด เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ วูดแบดจ์ลูกเสือเกียรติยศ กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563

ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัด

คปภ.ประจำปี 2563 ไดรับ้รางวัลระดับภาค

ผลการประกวดประเภทนักเรียนรูปแบบคลิปวีดีโอสั้นตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับภาค ของ สำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 จังหวัดชัยนาทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับภาค

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่11 ตัวแทนจากจังหวัดชัยนาทรอบคัดเลือกระดับภาคกลางภาคตะวันออก

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

นายโยธิน ตามสีรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกิติยา แซ่ว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 5
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่11 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากจังหวัดชัยนาท

รอบคัดเลือกระดับภาคกลางภาคตะวันออก
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

 

ทีมนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรีย นราชประชานุเคราะห์๔๖ จังชัยนาท ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 เหรีญทองระดับประเทศ

โดย นายศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร นักเรียนชั้น ม.6/ 3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2483959551864500&type=3

 

รับมอบรางวัลโลเกียรติบัติสถานศึกษาดีเยี่ยม กิกรรมยุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2467703463490109&type=3

 

ผู้บริหาร คณะครู รับรางวัลเกียรติบัตรกิจกรรมวันครูประจำปี 2563

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2463299673930488&type=3

 

รางวัลระดับภาค กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี2562 ระดับภาค

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2296092050651252&type=3

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2310928455834278&type=3

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้รับรางวัลระดับภาค 4 ปีซ้อน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2274124706181320&type=3

ศึกมวยไทย รวมใจราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ต้านยาเสพติด วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1699172503676546.1073741983.100007514385977&type=3&pnref=story

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012

E-Mail: rachpracha46chainat@gmail.com

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :