ว่าที่ร้อยตรี
ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

SAR.ประจำปี 2561

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท     (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ       ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา)

ทีมนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรีย นราชประชานุเคราะห์๔๖ จังชัยนาท ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 เหรีญทองระดับประเทศ

โดย นายศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร นักเรียนชั้น ม.6/ 3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2483959551864500&type=3

 

รับมอบรางวัลโลเกียรติบัติสถานศึกษาดีเยี่ยม กิกรรมยุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2467703463490109&type=3

 

ผู้บริหาร คณะครู รับรางวัลเกียรติบัตรกิจกรรมวันครูประจำปี 2563

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2463299673930488&type=3

 

รางวัลระดับภาค กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี2562 ระดับภาค

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2296092050651252&type=3

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2310928455834278&type=3

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้รับรางวัลระดับภาค 4 ปีซ้อน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2274124706181320&type=3

ศึกมวยไทย รวมใจราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ต้านยาเสพติด วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1699172503676546.1073741983.100007514385977&type=3&pnref=story

 

e

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com