ว่าที่ร้อยตรี
ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท ขอแสดงความยินดีกับคุณฉลอม สงล่า

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2565 ไว้ ณ โอกาสนี้

 

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเอกทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2565

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ไม้เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ผลงานนักเรียนคลิป VDO สั้น เรื่อง "ขับขี่อุ่นใจมีรถต้องมี พ.ร.บ." โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท เพื่อประกวดแข่งขันในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประเภทนักเรียน รูปแบบคลิป VDO สั้น ประจำปี 2565

 

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ครับ

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหาร คณะครู

ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

 

 

---> ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ครับ

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

 

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.html

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

 

คลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ครับ

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหาร คณะครู

ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเด่น

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(EP1)

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(EP2)

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(EP3)

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(EP4)

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(EP5)

เปิดคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล และนักกีฬาฟุตซอล

นักเรียนฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียน เข็มที่ 2 สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม"

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท เพื่อขับเคลื่อน Sandbox Safety Zone in School วันที่ 1พฤศจิกายน 2564

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์ โชคประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
ให้การต้อนรับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน และกิจกรรมการขับเคลื่อน Sandbox Safety Zone in School เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2/2564 ในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Sand box Safety Zoon in School,DMHTT RPG46

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.html

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :