นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

SAR.ประจำปี 2565

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

เพจโรงเรียนhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100054374987345

เฟสโรงเรียน https://www.facebook.com/sskchainat

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม

ดาวน์โหลด (Download)

 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็น สมาชิกสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ
ได้ โดยการคลิกที่ลิงค์
1. ค้นหาจากระบบ Google Sheets ที่ลิงค์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIFWYQeGSqVwnU0hE9ZBFoxJwZOj7nZ706BnmWKhqCg/edit#gid=1548807520 กรณีเปิดจากคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่เมนู แก้ไข และเลือก เมนู ค้นหาและแทนที่ ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล ตัวท่านเองลงไปแล้วกด ค้นหา
หากใช้โทรศัพท์มือถือ ให้เปิดโดยใช้ Browser โดยคลิกที่ จุดสามจุดมุมบนขวามือของจอภาพ เลือก ค้นหาและแทนที่ พิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล ตัวท่านเองลงไปแล้วกด ค้นหา ครับ

2. ค้นหาจากไฟล์ PDF จากลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1iuXuVuQyJBzw4GiZ43ZvAJBWCiqLql6P/view?usp=sharing เมื่อเข้ามาในไฟล์แล้ว ให้คลิกที่ จุดสามจุดมุมบนขวามือของจอภาพ เลือก ค้นหาและแทนที่ หรือ กดรูปแว่นขยาย พิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล ตัวท่านเองลงไป แล้วกดค้นหา ครับ (อาจใช้เวลาในการเปิดนาน เนื่องจากไฟล์มีจำนวนหลายหน้า)

(ทั้งนี้การแสดงผลของหน้าจอภาพอาจมีความแตกต่างกันออกไป อันเนื่องจากอุปกรณ์ที่แต่ละท่านใช้ในการเปิดข้อมูลครับ)

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  2  อัตรา

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  2  อัตรา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม

ดาวน์โหลด (Download)

คลิกดูรายละเอียดระเบียบการแต่งกาย และทรงผมนักเรียน

 

คลิกดูเอกสารที่นำมามอบตัวนักเรียนใหม่ครับ

 

> ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

คลิกดูเพิ่มเติม

ยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา2565

คลิกดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมครับ

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วีดีโอนำเสนองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผลงานนักเรียนคลิป VDO สั้น เรื่อง "ขับขี่อุ่นใจมีรถต้องมี พ.ร.บ." โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท เพื่อประกวดแข่งขันในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประเภทนักเรียน รูปแบบคลิป VDO สั้น ประจำปี 2565

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหาร คณะครู

ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.html

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012

E-Mail: rachpracha46chainat@gmail.com

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :