ยินดีต้อนรับ งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท   

คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษาสตร์โรงเรียน

ตัวอย่างข้อมูลการนำเสนองานสวนพฤกษสาตร์โรงเรียน

เพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ด้านที่ 1 การบริหาร และการจัดการ

ด้านที่ 2 การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 1

ด้านที่ 2 การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 2

ด้านที่ 2 การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 3

ด้านที่ 2 การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 4

ด้านที่ 2 การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 5

พืชศึกษา กะเม็ง

ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน

ตัวอย่างและรุปแบบใบงาน

 ใบงานองค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

ใบงานองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน

ใบงานองค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ

ใบงานองค์ประกอบที่  4 การรายงานผลการเรียนรู้

ใบงานองค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

ตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้

คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คู่มือหลักสูตรติวประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.html

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com