ยินดีต้อนรับ งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท   

Linkน่าสนใจเกี่ยวกับงานด้านพฤกษศาสตร์

  เว็บไซต์ขอสวนคิว ประเทศอังกฤษ
http://www.rbgkew.org.uk/
 
     
  เว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ในอินเตอร์เน็ต
http://www.botany.net/     Internet Directory for Botany
     

  สำนักหอพรรณไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพรรณพืช
     

  สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ให้ค้นคว้า
องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     

  หน่วยปฏิบัติการวิจัยพรรณไม้ประเทศไทย  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  Flora of Thailand   แหล่งสำหรับสืบค้นข้อมูลพรรณไม้
     

  Flora of China   แหล่งสำหรับสืบค้นข้อมูลพรรณไม้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.html

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com