นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ความเป็นมา
- ข้อมูลพรรณไม้
- ลักษณะพรรณไม้
- ผู้จัดทำ

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานครู

-ผลงานนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท     (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ       ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา)
 • ลักษณะพรรณไม้
        ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก สูง 3-6 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นก้านเล็ก ๆ ผิวเกลี้ยง สีเทาอมน้ำตาล
 • 1 ราก  ระบบรากแก้ว  คือมีรากสำคัญงอกออกจากลำต้นส่วนปลายรูปร่างยาว  ใหญ่  เป็นรูปกรวยด้านข้างของรากแก้ว จะแตกแขนงออกได้ 2-3  ครั้ง ไปเรื่อยๆ รากเล็กส่วนปลายจะมีรากฝอยเล็กๆ  ออกมาเป็นจำนวนมาก   เพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการดูดซึมอาหารให้กับต้นพืช  มักจะพบว่าพืชใบเลี้ยงคู่จะมีรากแบบรากแก้ว  ประโยชน์:รากของน้อยหน่า สามารถเป็นยาระบายทำให้ระบบขับถ่าย ทำให้อาเจียน และแก้พิษงู ถอนพิษเบื่อ
  เมา
 •  
 • 2  ใบ  ใบเรียงสลับ ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-13 ซม. โคนใบแหลม ปลายใบแหลม
 • 3  ดอก ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ ห้อยลง กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ ชั้นในกลีบดอกจะสั้นกว่าชั้นนอก มีสีเหลืองอมเขียว หนาอวบน้ำ มีเกสรเพศผู้และรังไข่จำนวนมาก
 • 4   ผล ผลกลุ่ม ค่อนข้างกลม ผิวขรุขระเป็นช่อง ในแต่ละช่องนั้นภายในเป็นเนื้อสีขาว และมีเมล็ดสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม เนื้อในทานได้มีรสหวาน เปลือกผลสีเขียว ถ้าสุกตรงขอบ ช่องนูนนั้นจะออกสีขาวบีบดูจะนุ่ม ๆ

 • 5 เมล็ด    มีลักษณะรูปทรงรี จะอยู่ข้างในเนื้อ มีเปลือกผิวเรียบเป็นมันแข็งมาก มีสีดำ ข้างในเมล็ดมีสีขาว

 • 6 ลำต้น น้อยหน่าจัดเป็นไม้ผลยืนต้นผลัดใบ มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นแท้สูงประมาณ 1 เมตร และจะแตกกิ่งก้านออกเป็นกิ่งหลัก กิ่งรอง กิ่งแขนง และกิ่งย่อย โดยจะแตกกิ่งอยู่ในระดับต่ำถัดจากลำต้นแท้ การแตกกิ่งจะไม่เป็นระเบียบ ลำต้น และทรงพุ่มอาจสูงมากกว่า 5 เมตร ลักษณะเปลือกลำต้นบาง ผิวเปลือกสากหยาบ สีน้ำตาลถึงดำ

  

e

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com